Spoznajte nas
Predstavitev občine
Organi občine
Občinski predpisi in dokumenti
Vloge in obrazci
Razpisi in javna naročila
Informacije javnega značaja
Novice in obvestila
Društva in druge organizacije
Fotogalerija
Koristne povezave


PISO - prostorski informacijski sistem občin
KATALOG informacij javnega značaja
E-UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
REGISTER predpisov Slovenije
POMEMBNE telefonske številke v sili
NAROČITE SE na spletne novosti Občine Žirovnica!
BSC - Regionalna razvojna agencija Gorenjske
ŽIROVNICA-Mestna info točka (testno)
JEKO- IN v medijih
ŽIROVNICA - ZEMLJEVID
METEOALARM
LEKSIKON HIŠNIH IMEN
KAZALO STRANI

OBČINA     PREDPISI     OBRAZCI     RAZPISI     NOVICE-ARHIV     ŽUPAN     PODŽUPAN     OBČINSKI SVET     VAŠKI ODBORI
Prva stran | Spoznajte nas | Cerkve | Cerkev Sv. Klemena - Rodine
NatisniPošlji prijatelju

Cerkev Sv. Klemena

CErkev SV. KlemenaPražupnijska cerkev sv. Klemena izhaja iz druge polovice 10. stol. V osnovi je bila romanska. Izkopanine kažejo, da je druga, gotska cerkev pogorela, torej je verjetno današnja že tretja po vrsti. Po legendi naj bi relikvije za cerkev prinesla slovanska brata Ciril in Metod, ko sta s posmrtnimi ostanki sv. Klemena potovala skozi Rodine v Rim. Cerkev se v pisnih virih prvič omenja l. 1163, sedanjo pa je posvetil ljubljanski škof Tomaž Hren 26. junija 1601.

Cerkev sv. Klemena spada med najučinkovitejše spomenike sakralnega stavbarstva 17. stol. v tem delu Gorenjske. V tlorisu ima obliko križa, njen prezbiterij pa je poligonalno zaključen. Vhodnemu pročelju je prizidana lopa, podolžni ladji pa sta ob straneh prizidani kupolasti kapeli. Barokiziran gotski zvonik stoji v kotu med severno kapelo in zakristijo. Njegov silasto zaključeni portal je narejen v poznogotskem stilu. Glavni, renesančno ornamentirani portal izvira iz prve polovice 17. stol.

Glavni oltar je posvečen sv. Klemenu. Njegov kip je postavljen med kipa sv. Petra in Pavla. Kipi so delo Janeza Vurnika. Med zanimivejše dele cerkvene opreme spada zaključek lesenega oltarnega nastavka v psevdorenesančnem slogu, katerega reliefi kipi so delo rezbarja Ivana Pengova. Po stenah ladje so razvrščene postaje križevega pota, ki jih pripisujemo mojstru Leopoldu Layerju. V niši na južni steni stoji kvaliteten kip sv. Janeza Nepomuka iz poznega 18. stol. Oltar v severni kapeli je posvečen sv. Frančišku Ksaveriju. V njem je slika sv. Frančiška iz l. 1730.stol. Pod oltarno podobo stoji manjša slika Device Marije, delo Franca Pustavrha iz l.1863. Na levi in desni strani ob oltarju stojita tudi kipa sv. Jožefa in sv. Janeza Evangelista. Izdelal ju je Janez Vurnik. Pred tem oltarjem je bil 3. decembra (na svoj rojstni dan) 1800 krščen France Prešeren. Avtor oltarne podobe, ki predstavlja sv. Ano, Devico Marijo in sv. Joahima v južni kapeli, je Ivan Franke. Pod njo je slika "sancta Maria De Bono Consilio", kopija genazzenske slike iz 18. stol. Ob njej sta dva relikviarija piramidaste oblike, ki hranita koščice svetnikov, razporejene okoli reliefnih medaljonov. Na levi in desni strani oltarja sta kipa sv. Jakoba in neznanega svetnika.

Arhitekturno-ornamentalna posebnost cerkve sta tudi sama stranska oltarja v kapelah. Narejena sta bila okoli I. 1730, po obliki pa spominjata na dolenjske okvirne oltarje. Med gorenjskimi sta s svojima ploskovitima okvirnima nastavkoma osamljena. V cerkveni objekt je vključeno še okolje s pokopališčem in obzidjem. 

IŠČI

 

AKTUALNO
Noveliran razvojni program občine z elementi do 2020
NOVICE OBČINE ŽIROVNICADECEMBER 2015
ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA ŽIROVNICA
KOMPOSTIRANJE NAVODILA
MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA

VREMENSKA NAPOVED
pretežno jasno
Čet
-4 / 5
delno oblačno
Pet
-3 / 3
oblačno
Sob
-0 / 3
FOTOGRAFIJA TEDNA
O Vrba, srečna draga...
FOTOGALERIJA
© Žirovnica 2007 | Avtorji